Βρέθηκαν 306 αποτελέσματα (περιέχουν 49 εκδόσεις ) ,σύνολο σελίδων 16.
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
 1. Περιοχή: ΕΣΣΔ
 2. Περιοχή: Σοσιαλιστικές χώρες
 3. Περιοχή: Ανατολικές χώρες
 4. Περιοχή: Κομμουνιστικές χώρες
 5. Περιοχή: Ευρώπη
 6. Περιοχή: Βόλος
 7. Περιοχή: Καλλιθέα Αττικής
 8. Περιοχή: Γαλλία
 9. Περιοχή: Αίγυπτος
 10. Περιοχή: Σοβιετική Ένωση
 11. Περιοχή: Καβάλα
 12. Περιοχή: Ερζερούμ
 13. Περιοχή: Ρωσία
 14. Περιοχή: Ρούμελη
 15. Περιοχή: Αιγαίο, Νησιά του
 16. Περιοχή: Λέσβος
 17. Περιοχή: Αη Στράτης
 18. Περιοχή: Άγιος Ευστράτιος
 19. Περιοχή: Ενωμένο Βασίλειο
 20. Περιοχή: Ηνωμένο Βασίλειο