Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ). Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

 1. Οργανισμός
 2. 1962
 3. Θεσσαλονίκη
 4. Ελληνικές βιβλιοθήκες
  1. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)
  1. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας[1] ιδρύθηκε το 1962 και η κοινότητα που καλύπτει είναι το διδακτικό/διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου και οι σπουδαστές που υπάγονται σε αυτό αλλά και οποιοσδήποτε ακόμα πολίτης την επισκέπτεται ωφελούμενος των υπηρεσιών της. Κύριος σκοπός της λειτουργίας της είναι η παροχή συλλογών, υπηρεσιών και πηγών πληροφόρησης ώστε να εξυπηρετούνται οι πληροφοριακές ανάγκες της κοινότητας που καλύπτει, να προσφέρει εκπαιδευτικό και πληροφοριακό έργο και να υποστηρίζει τα εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Παράλληλα, στελεχώνεται με εκπαιδευμένο προσωπικό και εμπλουτίζεται με νέες προσκτήσεις υλικού βάσει των απαιτήσεων των χρηστών της.

   Η συλλογή της αποτελείται από υλικό για την ιστορία και την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου και από υλικό που ανταποκρίνεται σε όλα τα θεματικά πεδία που θεραπεύουν τα Τμήματα του, ώστε ο κάθε χρήστης να εντοπίζει την πληροφορία που χρειάζεται σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων του. Αποτελείται από περίπου 50.000 τόμους βιβλίων, 1.600 τίτλους επιστημονικών περιοδικών, 50 βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, εφημερίδες, κυβερνητικές εκδόσεις, αναπαραγωγές, διδακτορικές διατριβές, διπλωματικές/πτυχιακές εργασίες, φυλλάδια, διδακτικά εγχειρίδια, πρακτικά συνεδρίων, μουσικές παρτιτούρες και ηχογραφήσεις, οπτικοακουστικό υλικό και ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης. Το 25% του υλικού είναι σε ελληνική γλώσσα, το 70% σε αγγλική και το 5% σε άλλες γλώσσες, κυρίως γερμανική και γαλλική. Οι κύριες θεματικές περιοχές που καλύπτει η συλλογή είναι: Οικονομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική και Χρηματοοικονομική, Πληροφορική, Στατιστική και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Δίκαιο (Αστικό και Εμπορικό), Ψυχολογία, Πολιτικές Επιστήμες, Ιστορία, Φιλοσοφία, Μουσική, Λογοτεχνία κ.ά. Παράλληλα, απαρτίζεται από 7 οργανικά τμήματα και λειτουργεί παραρτήματα στην Νάουσα και την Έδεσσα.

   Wikipedia
 5. Επίσημη Ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης. - Ο καταλογος της Βιβλιοθήκης
  1. Q12874640 ⟶ Πατήστε εδώ
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA