Τα ανέκδοτα έργα των Ελλήνων συνθετών για κοντραμπάσο και πιάνο στην Ελλάδα του 20ου αιώνα - Κέρκυρα (Πόλη): Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2013.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. 2013
    1. Πολίτης, Ευγένιος (1958-)
  4. Κέρκυρα (Πόλη): Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2013
    1. Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Μουσικών Σπουδών
    1. Κέρκυρα (Πόλη)