Πολίτης, Ευγένιος. Τα ανέκδοτα έργα των Ελλήνων συνθετών για κοντραμπάσο και πιάνο στην Ελλάδα του 20ου αιώνα

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Πολίτης, Ευγένιος (1958-)
 2. Ακαδημαϊκές εργασίες
 3. 2013
 4. Ελληνική
  1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
   Η παρούσα διατριβή με κεντρικό θέμα «Τα ανέκδοτα έργα των Ελλήνων συνθετών για κοντραμπάσο και πιάνο στην Ελλάδα του 20ου αιώνα», στην κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων και των επιδιώξεών της αναζήτησε τα ίχνη της σολιστικής παρουσίας του κοντραμπάσου στο χώρο της λόγιας ελληνικής “κλασικής” μουσικής.
   Παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνάς της που ενσωματώνουν:
   α) την επεξεργασία και την αποτύπωση σε ψηφιακή μορφή, έντυπη και ηχητική (CD) αντίστοιχα, εννέα ανέκδοτων πρωτότυπων έργων για κοντραμπάσο και πιάνο έξι Ελλήνων συνθετών, που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα στην Ελλάδα,
   β) την καταγραφή της ιστορικής διαδρομής και εξέλιξης του κοντραμπάσου στην Ελλάδα και την γενεαλογία των Ελλήνων κοντραμπασιστών που συνέβαλλαν με την καλλιτεχνική και διδακτική τους παρουσία στην ανάπτυξή του,
   γ) κατάλογο των έργων των Ελλήνων συνθετών για κοντραμπάσο και τη σύσταση του Ελληνικού Αρχείου Κοντραμπάσου που εμπεριέχει συγκεντρωμένο έντυπο και οπτικοακουστικό μουσικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, και
   δ) κατάλογοι με τις συντελεσμένες εκτελέσεις έργων του διεθνούς σολιστικού ρεπερτορίου του κοντραμπάσου και έργων Ελλήνων συνθετών που τεκμηριώνονται από τα καταγεγραμμένα ρεσιτάλ, συναυλίες, πτυχιακές ή διπλωματικές εξετάσεις και σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν από τα τέλη του 19ου αιώνα και εντεύθεν στην Ελλάδα.

  1. Αρχείο Διατριβών ΕΚΤ
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA