Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ). Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

 1. Οργανισμός
 2. 1998
 3. Θεσσαλονίκη
 4. Μουσικά πανεπιστημιακά τμήματα - Μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (σχολές, τμήματα, ωδεία κλπ.)
  1. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)
  1. Πολίτης, Ευγένιος (1958-)
  1. Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ιδρύθηκε το 1996 (Π.Δ. 363/96) και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το Σεπτέμβριο του 1998. Στόχος του είναι η υψηλού επιπέδου κατάρτιση ολοκληρωμένων μουσικών ως απόκριση στο αίτημα για την προαγωγή της ώσμωσης των διαφόρων πεδίων της μουσικής σκέψης και πράξης. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα προσφέρει εφαρμοσμένες μουσικές σπουδές σε κλάδους συναφείς προς τις επιμέρους κατευθύνσεις που προσδιορίζουν το ενιαίο του πτυχίο:

   1. Κατεύθυνση Ευρωπαϊκής (Κλασικής) Μουσικής
   2. Κατεύθυνση Βυζαντινής Μουσικής
   3. Κατεύθυνση Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής
   4. Κατεύθυνση Σύγχρονης Μουσικής

   Από την ιστοσελίδα του τμήματος
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA