Δίπλωμα τιμής του Συνδέσμου Ελλήνων Μουσουργών στον Θεμιστοκλήν Μόρον - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελλήνων Μουσουργών (ΣΕΜ), 15/06/1985.

  1. Έκδοση
  2. Υπομονάδα αρχειακής συλλογής
  3. 15 Ιουνίου 1985
  4. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελλήνων Μουσουργών (ΣΕΜ), 15/06/1985
    1. Δίπλωμα τιμής του Συνδέσμου Ελλήνων Μουσουργών "εις το ιδρυτικόν μέλον του ΣΕΜ και Α' Αντιπρόεδρον ΣΕΜ, Μουσουργών κύριον Θεμιστοκλήν Μόρον, εις αναγνώρισιν της συμμετοχής του, εις την ίδρυσιν του ΣΕΜ". Το δίπλωμα υπογράφει ο πρόεδρος Αθανάσιος Δ. Κόκκινος και ο Νικόλαος Ραυτόπουλος (Γενικός Γραμματέας).

    1. Μόρος, Θεμιστοκλής (1910-1988) -- Αρχειακό υλικό