Έργα Ελλήνων Συνθετών του 20ου αιώνα για κοντραμπάσο και πιάνο (30 Μαΐου 2010)

 1. Γεγονός
 2. Συναυλίες Κλασικής Μουσικής
 3. 30 Μαίου 2010
 4. Κομοτηνή
 5. Πολίτης, Ευγένιος (1958-) - Σιδηροπούλου, Χριστίνα (1968-) - Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης
 6. Ελληνική
  1. Η παρουσίαση περιλαμβάνει ανέκδοτες ή εξαντλημένες εκδόσεις έργων Ελλήνων Συνθετών για κοντραμπάσο και πιάνο του 20ου αιώνα, δημιουργημένα το διάστημα 1935-1997, που παρά τη διαφορετική αφετηρία, αρχιτεκτονική δομή και τεχνοτροπία τους, ως σύνολο αντανακλούν την ατμόσφαιρα της εποχής τους διατηρώντας στον πυρήνα τους ενεργό, το ουσιαστικά απαραίτητο για την υπόστασή τους ζωτικό συστατικό…., το ρομαντισμό. Αποτελούν μέρος της έρευνας που διεξάγεται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα «Η Ελληνική Μουσική Φιλολογία του Κοντραμπάσου: τα έργα για κοντραμπάσο και πιάνο» στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιόνιου Πανεπιστημίου.

   (Πηγή: Απόσπασμα από το πρόγραμμα της εκδήλωσεις)