Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου. Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής

 1. Οργανισμός
 2. 1999
 3. Άρτα
 4. Μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (σχολές, τμήματα, ωδεία κλπ.)
  1. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου
  1. Αρχείο Ελληνικής Μουσικής του Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου
  1. Το Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, που εντάσσεται στη Σχολή Mουσικής Tεχνολογίας του TEI Hπείρου και έχει έδρα την Άρτα, ιδρύθηκε το 1999 (ΠΔ 200/6-9-1999) και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2000–01. Μελετά την πρωτοτυπία, την πολυπλοκότητα και την ιδιαιτερότητα της γλώσσας των λαϊκών μουσικών παραδόσεων, θεμελιώνοντας πάνω της ένα πρωτότυπο παιδαγωγικό σύστημα μουσικής εκπαίδευσης.

   Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει όλους τους τομείς που αφορούν στο οικείο γνωστικό αντικείμενο. Πιστοποιήθηκε από το ΙΤΕ (3304/21.12.00) και έκτοτε αναμορφώνεται συστηματικά. Η πρωτοτυπία του έγκειται στο ότι υπηρετεί έναν επιστημονικό – ερευνητικό τομέα που δεν είχε ως τώρα αυτόνομη υπόσταση μέσα στο ακαδημαϊκό πλαίσιο και επομένως δεν ήταν δυνατόν να οργανωθεί μόνο με βάση την πεπατημένη οδό. Η γνώση που το ΤΛΠΜ καλείται να μεταδώσει δεν είναι γνώση κωδικοποιημένη και προσβάσιμη με τους συνήθεις ακαδημαϊκούς τρόπους. Είναι γνώση προφορική, διαρκώς μεταλλασσόμενη, και σε φυσικές συνθήκες μεταδιδόμενη με τρόπο βιωματικό μάλλον παρά λογικό. Γι’ αυτό και το πρόγραμμα σπουδών του ΤΛΠΜ συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική οργανοχρησίας, δίχως ωστόσο να διεκδικεί την συστηματοποίηση της μελέτης του μουσικού υλικού με λογικές μουσικής ακαδημίας. Προτεραιότητα δίνεται στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην ερευνητική προσέγγιση και την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στους διαθεματικούς άξονες, που αναδεικνύουν το μουσικό φαινόμενο ως συνολικό κοινωνικό φαινόμενο. Η λειτουργική διάρθρωση διαφόρων μορφών μαθήματος (θεωρία, άσκηση, εργαστήριο) επιτρέπει την βέλτιστη οργάνωση της εκπαιδευτικής πρακτικής, για την πραγμάτωση των ως άνω στόχων.

   Από την ιστοσελίδα του τμήματος
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA