Πάνου, Πόλυ (1940-2013)

  1. Πρόσωπο
  2. 28 Οκτωβρίου 1940
  3. 27 Σεπτεμβρίου 2013
  4. Αθήνα
  5. Αθήνα
  6. Ελληνίδα