40 χρόνια Τσιτσάνης - Αθήνα: Columbia, 1980.

 1. Μουσική έκδοση
 2. Δίσκος βινυλίου 33 στροφών
 3. 1980
  1. Τσιτσάνης, Βασίλης (1915-1984)
  1. Τσιτσάνης, Βασίλης (1915-1984)
  1. Μπιθικώτσης, Γρηγόρης (1922-2005)
  2. Πάνου, Πόλυ (1940-2013)
  1. Πάνου, Πόλυ (1940-2013)
  2. Τσιτσάνης, Βασίλης (1915-1984)
  3. Μπιθικώτσης, Γρηγόρης (1922-2005)
 4. Αθήνα: Columbia, 1980