Πέφτουν της βροχής οι στάλες / Π. Πάνου, Β. Τσιτσάνης, Γ. Μπιθικώτσης

Έκφραση
Κείμενο (Text)
Ελληνική