Πέφτουν της βροχής οι στάλες / Σ. Καζαντζίδης, Π. Παπαδοπούλου

Έκφραση
Ήχοι (Sounds)
Ελληνική
1996