Λύρα

  1. Οργανισμός
  2. 1964
  3. Απρίλιος 2007
  4. Αθήνα
  5. Δισκογραφικές εταιρείες
    1. Η Λύρα ήταν ελληνική δισκογραφική εταιρεία που δημιουργήθηκε το 1964 στην Αθήνα από τον Αλέκο Πατσιφά και τον Κυριάκο Μαραβέλια. 

  6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA