Δίφωνο

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Περιοδικές εκδόσεις
  3. 1995
  4. Ελληνική
    1. Μουσικά περιοδικά
  5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA