Γιαννάτου, Σαβίνα (1959-)

  1. Πρόσωπο
  2. 16 Μαρτίου 1959
  3. Αθήνα
  4. Ελληνίδα