Τα σχόλια του τρίτου : μια νεοελληνική μυθολογία - Αθήνα: Εξάντας, 1980.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. 1980
    1. Χατζιδάκις, Μάνος (1925-1994)
  4. Αθήνα: Εξάντας, 1980
    1. Εξάντας
    1. Αθήνα