Τα Σχόλια του Τρίτου : μια νεοελληνική μυθολογία - 6η έκδοση. - Αθήνα: Εξάντας, 2007.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. 2007
  1. Χατζιδάκις, Μάνος (1925-1994)
 4. 6η έκδοση
 5. Αθήνα: Εξάντας, 2007
  1. Εξάντας
  1. Αθήνα