Χατζιδάκις, Μάνος. Αντικατοπτρισμοί

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Γκάτσος, Νίκος (1911-1992)
    1. Χατζιδάκις, Μάνος (1925-1994)
  2. 1993
  3. Ελληνική
    1. Χατζιδάκις, Μάνος (1925-1994) [Συνθέτης]. Reflections