Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)

 1. Οργανισμός
 2. 1948
 3. Θεσσαλονίκη
 4. Ελληνικά πανεπιστήμια
  1. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ). Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
  2. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ). Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
  1. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε το 1948, ωστόσο άρχισε να λειτουργεί για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1957-58. Διαθέτει 8 τμήματα τα οποία εδρεύουν στο κύριο κτίριο στη Θεσσαλονίκη, απέναντι από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

   Η ιστορία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αρχίζει το 1948, με την ίδρυση της Εν Θεσσαλονίκη Ανωτέρας Σχολής Βιομηχανικών Σπουδών, εκπαιδευτικού ιδρύματος το οποίο βρισκόταν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Το 1956 με κυβερνητικό διάταγμα εγκρίθηκε ο εσωτερικός κανονισμός της Σχολής, ρυθμίζοντας θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Σχολής.

   Η Σχολή λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1957-58, ενώ το 1958 μετονομάστηκε σε Ανωτάτη Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών Θεσσαλονίκης, η φοίτηση από τριετής έγινε τετραετής και κατέστη ισότιμη προς τις αντίστοιχες πανεπιστημιακές σχολές. Το 1966 η Σχολή μετονομάστηκε σε Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης και μετατράπηκε από ίδιο Νομικό Πρόσωπο σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

   Wikipedia
 5. Επίσημη ιστοσελίδα
  1. 644041 ⟶ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
  1. Q1637117 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 0000 0000 9902 5603 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 146899953 (Corporate) ⟶ Panepistēmio Makedonias
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA