Τσαουσάκης, Πρόδρομος (1919-1979)

  1. Πρόσωπο
  2. 1919
  3. 23 Οκτωβρίου 1979
  4. Κωνσταντινούπολη
  5. Αθήνα
  6. Έλληνας