Πέφτουν της βροχής οι στάλες / Π. Τσαουσάκης, Ι. Γεωργακοπούλου

Έκφραση
Ήχοι (Sounds)
Ελληνική
1948