Πρωτότυπες παρτιτούρες έργου "Scherzo Θ. Μόρου" για κοντραμπάσο και πιάνο

Έκφραση
Παρτιτούρες (Notated music)
Σεπτέμβριος 1942