Μόρος, Θεμιστοκλής. Scherzo, για κοντραμπάσο και πιάνο, έργο 35

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Μόρος, Θεμιστοκλής (1910-1988)
 2. Σεπτέμβριος 1942
  1. Το έργο "Scherzo, για κοντραμπάσο και πιάνο" όπως και το έργο "Legende, για κοντραμπάσο και πιάνο" του Θεμιστοκλή Μόρου, που δημιουργήθηκαν στο τέλος της δεκαετίας του 1930 και στην αρχή της δεκαετίας του 1940, θεωρούνται ως η "απαρχή της σολιστικής υπόστασης του κοντραμπάσου στην Ελληνική μουσική δημιουργία".

   Επειδή υπάρχουν ασαφείς πληροφορίες σχετικά με την πρώτη αποδιδόμενη στον Ιωάννη Τζουμάνη εκτέλεση του Scherzo, θεωρείται ότι η πρώτη εκτέλεση του πραγματοποιήθηκε από τον Λάζαρο Σπυρίδη στις 2 Μαϊου του 1985 με συνοδό στο πιάνο την Χριστίνα Κουρή. 

   (Πηγή: Πολίτης, Ευγένιος. Τα ανέκδοτα έργα των Ελλήνων συνθετών για κοντραμπάσο και πιάνο στην Ελλάδα του 20ου αιώνα, Διδακτορική διατριβή, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2013, σελίδα 9 και 143-144)

  1. Scherzo, για κοντραμπάσο και πιάνο, έργο 35 -- Προγράμματα από μουσικές εκτελέσεις