Συναυλία μουσικής δωματίου στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου, με τον Λάζαρο Σπυρίδη (κοντραμπάσο) και την Χριστίνα Κουρή (πιάνο), 21 Απριλίου 2007 - Άγιος Στέφανος (Αττική): Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου, 21/04/2007.

 1. Μουσική έκδοση
 2. Υπομονάδα αρχειακής συλλογής
 3. 21 Απρίλίου 2007
  1. Μόρος, Θεμιστοκλής (1910-1988)
  1. Σπυρίδης, Λάζαρος (1943-2009)
  1. Κουρή, Χριστίνα
 4. Άγιος Στέφανος (Αττική): Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου, 21/04/2007
  1. Η συναυλία μουσικής δωματίου στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου, με τον Λάζαρο Σπυρίδη (κοντραμπάσο) και την Χριστίνα Κουρή (πιάνο) πραγματοποιήθηκε στις 21 Απριλίου 2007. Περιείχε τα έργα:

   Serenade του F. Schubert, Concerto σε μι ελάσσονα του Α. Vivaldi, Sonata σε σολ ελάσσονα του G. F. Handel, Largo του F. M. Veracini, Concerto no.2 σε σι ελάσσονα του G. Bottesini, Summertime του G. Gerswin, Scherzo του Θέμη Μόρου και σε μεταγραφή του Λ. Σπυρίδη για το κοντραμπάσο: Κλέφτικος Χορός από τους 36 Ελληνικούς Χορούς του Νίκου Σκαλκώτα.

   (Πηγή: Ευγένιος Πολίτης, Τα ανέκδοτα έργα των Ελλήνων συνθετών για κοντραμπάσο και πιάνο στην Ελλάδα του 20ου αιώνα, Διδακτορική διατριβή, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2013, σελίδα 99)