Χειρόγραφη πρωτότυπη παρτιτούρα "Scherzo Θ. Μόρου" για πιάνο

  1. Μουσική έκδοση
  2. Παρτιτούρα χειρόγραφη
    1. Μόρος, Θεμιστοκλής (1910-1988)
    1. Η παρτιρούρα του  Scherzo φαίνεται να καθαρογράφτηκε μεταγενέστερα από τον υπογράφοντα Καμιλλιέρη στην τελευταία σελίδα του έργου [Δεν γίνεται ευκρινές το αρχικό του ονόματος. Πιθανώς πρόκειται για τον Ιωάννη Καμιλλιέρη, φροντιστή του Ωδείου Αθηνών αλλά και σπουδαστή της τάξης κοντραμπάσου κατά την αρχική περίοδο καθηγεσίας του Α. Τζουμάνη]

      (Πηγή: Πολίτης, Ευγένιος. Τα ανέκδοτα έργα των Ελλήνων συνθετών για κοντραμπάσο και πιάνο στην Ελλάδα του 20ου αιώνα, Διδακτορική διατριβή, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2013, σελίδα 143)