Έντυπη παρτιτούρα "Scherzo Θ. Μόρου" για πιάνο και κοντραμπάσο με φυσικό χόρδισμα (Ε-Α-d-g) - 2013.

  1. Μουσική έκδοση
  2. Παρτιτούρα έντυπη
  3. 2013
    1. Μόρος, Θεμιστοκλής (1910-1988)
  4. 2013
  5. 7 σελίδες
    1. Η παρτιτούρα αυτή είναι αυθεντική μεταγραφή της πρωτότυπης χειρόγραφης παρτιτούρας του έργου. Η μεταγραφή έγινε από τον Ευγένιο Πολίτη και περιέχεται στη διδακτορική του εργασία  "Τα ανέκδοτα έργα των Ελλήνων συνθετών για κοντραμπάσο και πιάνο στην Ελλάδα του 20ου αιώνα", σελίδες 251-257.