Ρεσιτάλ μουσικής δωματίου ... με τους Λάζαρο Σπυρίδη, Αργυρώ Μεταξά με έργα Ελλήνων συνθετών - Αγία Παρασκευή (Αττική): Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αγίας Παρασκευής, 05/02/1985.

  1. Μουσική έκδοση
  2. Υπομονάδα αρχειακής συλλογής
  3. 05 Φεβρουαρίου 1985
    1. Μόρος, Θεμιστοκλής (1910-1988)
    1. Σπυρίδης, Λάζαρος (1943-2009)
    1. Μεταξά, Αργυρώ
  4. Αγία Παρασκευή (Αττική): Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αγίας Παρασκευής, 05/02/1985