Μπέλλου, Σωτηρία (1921-1997)

  1. Πρόσωπο
  2. 22 Αυγούστου 1921
  3. 27 Αυγούστου 1997
  4. Εύβοια (Νομός)
  5. Αθήνα
  6. Ελληνίδα