Πέφτουν της βροχής οι στάλες / Σ. Μπέλλου

Έκφραση
Ελληνική
1974