Η Σωτηρία Μπέλλου τραγουδάει Τσιτσάνη 6 - Αθήνα: Λύρα, 1974.

 1. Μουσική έκδοση
 2. Δίσκος βινυλίου 33 στροφών
 3. 1974
  1. Τσιτσάνης, Βασίλης (1915-1984)
  1. Τσιτσάνης, Βασίλης (1915-1984)
  1. Μπέλλου, Σωτηρία (1921-1997)
 4. Αθήνα: Λύρα, 1974
  1. Λύρα
  1. Αθήνα
  1.   Α' πλευρά Β' πλευρά
   A1 Πέφτουν Της Βροχής Οι Στάλες   Β1 Συννεφιασμένη Κυριακή  
   A2 Ο Μαχαλόμαγκας   Β2 Μη Μου Ξαναφύγης Πια  
   A3 Το Τσιφτετέλι Του Τσιτσάνη   Β3 Εγώ 'Μαι Το Μπεγλέρι Σου  
   A4 Ποια Καρδιά Δε Θα Ραΐση   Β4 Το Θύμα  
   A5 Μεγάλο Πόνο Μούβαλες   Β5 Ο Τραυματίας  
   A6 Κατηγορώ Την Κοινωνία   Β6 Παίξτε Μπουζούκια