Γιώργος Σαχινίδης (1915-1990). Κονσέρτο για κοντραμπάσο και ορχήστρα, έργο 26. Μεταγραφή για κοντραμπάσο και πιάνο : Κριτική έκδοση - Αθήνα: Μάριος Νικολαϊδης - Edition Orpheus, 2007.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. 2007
  1. Σαχινίδης, Γεώργιος (1915-1990)
  1. Πολίτης, Ευγένιος (1958-)
  2. Σιδηροπούλου, Χριστίνα (1968-)
 4. Αθήνα: Μάριος Νικολαϊδης - Edition Orpheus, 2007
  1. Μάριος Νικολαϊδης - Edition Orpheus
  1. Αθήνα
  1. Η επεξεργασία και επιμέλεια του χειρόγραφου μουσικού κειμένου στοχεύει στην ανάδειξη των τεχνικών και εκφραστικών δυνατοτήτων του κοντραμπάσου κατά την παρουσίαση του έργου είτε με συνοδεία πιάνου, είτε με ορχήστρα. Για το λόγο αυτό έχουν πραγματοποιηθεί διορθωτικές επεμβάσεις στην άρθρωση και απόδοση των φράσεων (legato, staccato) του συνοδευτικού κειμένου σε σχέση με την επεξεργασία του σολιστικού μέρους. Προκύπτει νέα αρίθμηση μέτρων σε σχέση με το πρωτότυπο μουσικό υλικό, ζήτημα, που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την παρουσίαση του έργου με ορχήστρα. [...]

   Biblionet