Γιώργος Σαχινίδης (1915-1990). Κονσέρτο για κοντραμπάσο και ορχήστρα, έργο 26. Μεταγραφή για κοντραμπάσο και πιάνο : Κριτική έκδοση - Αθήνα: Μάριος Νικολαϊδης - Edition Orpheus, 2007.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. 2007
  1. Σαχινίδης, Γεώργιος (1915-1990)
  1. Πολίτης, Ευγένιος (1958-)
  2. Σιδηροπούλου, Χριστίνα (1968-)
 4. Αθήνα: Μάριος Νικολαϊδης - Edition Orpheus, 2007
  1. Μάριος Νικολαϊδης - Edition Orpheus
  1. Αθήνα
 5. 45 σελίδες παρτιτούρες ; 30 εκατοστά + 1 δίσκος ήχου (CD)
 6. Music creation series : Greek composers
 7. 979-0-801150-30-1
 8. Georgios Sahinidis: Concerto for Contrabass and Orchestra, op. 26. Transcription for Contrabass and Piano: Critical Edition
 9. Ελλάδα
  1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)
  1. Η επεξεργασία και επιμέλεια του χειρόγραφου μουσικού κειμένου στοχεύει στην ανάδειξη των τεχνικών και εκφραστικών δυνατοτήτων του κοντραμπάσου κατά την παρουσίαση του έργου είτε με συνοδεία πιάνου, είτε με ορχήστρα. Για το λόγο αυτό έχουν πραγματοποιηθεί διορθωτικές επεμβάσεις στην άρθρωση και απόδοση των φράσεων (legato, staccato) του συνοδευτικού κειμένου σε σχέση με την επεξεργασία του σολιστικού μέρους. Προκύπτει νέα αρίθμηση μέτρων σε σχέση με το πρωτότυπο μουσικό υλικό, ζήτημα, που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την παρουσίαση του έργου με ορχήστρα. [...]

   Biblionet
 10. Original: AltSol Company. - Rules: RDA