40 χρόνια Μπέλλου - Αθήνα: Λύρα, 1987.

 1. Μουσική έκδοση
 2. Δίσκος βινυλίου 33 στροφών
 3. 1987
  1. Τσιτσάνης, Βασίλης (1915-1984)
  1. Τσιτσάνης, Βασίλης (1915-1984)
  1. Μπέλλου, Σωτηρία (1921-1997)
 4. Αθήνα: Λύρα, 1987
  1. Λύρα
  1. Αθήνα